Duna Transznacionális Program- ISTER projekt

ISTER (ConnectIng hiSTorical Danube rEgions Roman routes)

Az Európai Unio által támogatott ISTER fő célkitűzése az ókori római úthálózat újbóli felfedezése és örökségének újjáélesztése a Duna mentén.

A projektben résztvevő országok: Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovénia
Vezető partner: Kolozsvári Történelmi Múzeum


Projektazonosító/ Code : DTP3-1-732-2.2
Rövidítés/ Acronym: ISTER
Projekt kezdés dátuma  Start Date: 2020.07.01.
Projekt zárás dátuma/ End Date : 2022.12.31.
Projekt teljes költségvetése Euróban/ Total Budget: 20 067 958,95 €
Ebből a paksi ISTER teljes költségvetése 96 970 €
ERFA hozzájárulás/ ERDF contribution: 1 663 585,1 €
Paks ISTER projekt ERFA hozzájárulása: 82 424,5 €
Nemzeti és saját hozzájárulás/ National and Own contribution: 9697 + 4848,5 €
A projekt az Európai Unió Finanszírozásával valósul meg (ERFA, IPA)
Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA)

A paksi ISTER projekt résztvevői:

Paksi Városi Múzeum
Váradyné Péterfi Zsuzsanna igazgató
Fazekas Ferenc (régész), Szabó Antal (régész), Szabó Tibor (történész)
Tel.: +36-75/830-373
e-mail: muzeum.igazgato@paks.hu
muzeum.tortenesz@paks.hu
muzeum.regeszet@paks.hu

AZ ISTER program letölthető ismertetője:

Elindult a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló ISTER projekt. Az ISTER projekt első találkozójára július 16-án került sor. A 30 fős online egyeztetésre 9 országból érkeztek résztvevők, a vezető partner adó Románián kívül Ausztriából, Bulgáriából, Bosznia-Hercegovinából, Magyarországról, Németországból, Olaszországból, Szerbiából és Szlovéniából. Magyarországot a projektben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, A Paksi Városi Múzeum és a pécsi székhelyű DDTG Duna Fejlesztő Transznacionális Csoport Nonprofit Kft képviseli. Az eseményt a projekt vezető partnere, az Erdélyi Történeti Múzeum szervezte a projekt kidolgozásában vezető szerepet vállaló URBASOFIA kutatóintézet segítségével. Az elsődleges cél az volt, hogy a partnerek találkozzanak, kicsit megismerkedjenek egymással, még ha egyelőre csak a virtuális térben is, világosabbak legyenek a projekt elemei és közösen megtegyük a következő lépéseket munkacsomagok kidolgozása és megvalósítása felé.

Képzelje el, ahogy Európában végig a zöld és kék színekbe öltözött Duna partján sétál. Az ISTER projekt előkészítő csapata 2012 óta foglalkozik ezzel a gondolattal, amely most végre valóra válhat. A cél, hogy a résztvevő 16 projektpartner és 10 társult partner együttműködése és tudása segítségével gyalogosan is bejárható ökokulturális folyosó jöjjön létre a római útvonalak és települések mentén, Porolissumtól (Románia) egészen a Duna forrásáig (Németország).

Az ISTER az Interreg Duna Transznacionális Program keretében valósul meg, a római útvonalak hálózatát államhatároktól független transznacionális egységként kezeli és ez kiváló lehetőséget nyújt a résztvevő partnerállamoknak a tudáscserére és a közös fejlődésre. Az ISTER fő célkitűzése az ókori római úthálózat újbóli felfedezése és örökségének újjáélesztése a Duna mentén, amely egyben a kulturális és természeti örökség fenntartható használatán alapuló területi fejlődés előmozdításának kulcsfontosságú mozgatórugója. A helyi nevezetességek vonzerejének növelése érdekében az ISTER három kulcsfontosságú eszközt használ:

1. Többszintű szabályozás bevezetése, amelynek célja a Duna régióban lévő szereplők tudásbázisának és intézményi kapacitásának megerősítése kapacitásépítés és kollektív tudásuk térképezése révén;

2. Fejlett eszközök és technológiák alkalmazása a római útvonalak és települési hálózat nem fizikai hozzáférhetőségének és láthatóságának javítása, valamint felértékelődése érdekében, egy a római örökségen alapuló, narratív funkcióval rendelkező tematikus kulturális útvonal alapjainak megteremtése, az ősi értékek, a nem megújuló és törékeny, de mégis felderítetlen és kiaknázatlan római örökség bemutatása;

3. Elmozdulás a régi irányelvektől (a régészeti leletek elszigeteléssel történő védelme) az új, integratív módszerek felé a Dunai határain átnyúló régiók politikai és szabályozási kereteinek javítása érdekében.

A projekttel kapcsolatos további információk a partnerek weboldalán találhatók:

MNIT: https://www.mnit.ro/

URBASOFIA: https://urbasofia.eu/en/news/

AIM: https://apulum.ro/

Veszprémi ISTER: https://veszprem.hu/onkormanyzat/nemzetkoezi/ister?fbclid=IwAR0HiRTt3QCzGlCIzQxbUpzERC07nSAhqPCixJfe3H2eD5ostNghN2j2bcg

https://www.facebook.com/ISTER-Veszpr%C3%A9m-105325631431757