Elindult a Duna Transznacionális Program keretében megvalósuló ISTER projekt

Magyarországot a projektben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, A Paksi Városi Múzeum és a pécsi székhelyű DDTG Duna Fejlesztő Transznacionális Csoport Nonprofit Kft képviseli. Az eseményt a projekt vezető partnere, az Erdélyi Történeti Múzeum szervezte a projekt kidolgozásában vezető szerepet vállaló URBASOFIA kutatóintézet segítségével. Az elsődleges cél az volt, hogy a partnerek találkozzanak, kicsit megismerkedjenek egymással, még ha egyelőre csak a virtuális térben is, világosabbak legyenek a projekt elemei és közösen megtegyük a következő lépéseket munkacsomagok kidolgozása és megvalósítása felé.

Az ISTER az Interreg Duna Transznacionális Program keretében valósul meg, a római útvonalak hálózatát államhatároktól független transznacionális egységként kezeli és ez kiváló lehetőséget nyújt a résztvevő partnerállamoknak a tudáscserére és a közös fejlődésre. Az ISTER fő célkitűzése az ókori római úthálózat újbóli felfedezése és örökségének újjáélesztése a Duna mentén, amely egyben a kulturális és természeti örökség fenntartható használatán alapuló területi fejlődés előmozdításának kulcsfontosságú mozgatórugója.

További információk:

PVM: http://varosimuzeum.hu/ister-projekt/

MNIT: https://www.mnit.ro/

URBASOFIA: https://urbasofia.eu/en/news/

AIM: https://apulum.ro/