Álláslehetőség

A Paksi Városi Múzeum a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Paksi Városi Múzeum Paksi Képtár telephelye számára művészettörténész munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Paksi Képtár, 7030 Paks, Tolnai út 2.

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

– A Paksi Képtár gyűjteményének gondozása, fejlesztése, gyarapítása.

– A képtár tematikájához illeszkedő kiállítások, rendezvények tervezése, bonyolítása, kapcsolattartás más gyűjteményekkel, kiállítási kurátorokkal, alkotások tulajdonosaival és kölcsönzőkkel, művészekkel, technikai munkatársakkal, nyomdával stb.

Az időszaki kiállítások és szakmai programok megvalósításához szükséges kutatások végzése, pályázati tevékenység, tudományos és ismeretterjesztő tevékenység.

– A nemzetközi és hazai szakirodalom figyelemmel kísérése, szakterületén belül publikációs tevékenység.

– Általános muzeológusi feladatok (leltározás, szakvéleményezés, közönségkapcsolati tevékenység, revízió stb.)

– Részt vállal a képtár múzeumpedagógiai tevékenységében.

Munkáját a Paksi Városi Múzeum igazgatójának irányításával látja el.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek (elvárások):

Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A 18. életév betöltése.

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

 

Iskolai végzettség: Szakirányú, egyetemi szintű (MA) művészettörténész végzettség.

Nyelvismeret: Angol v. német v. francia v. orosz nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.

Tapasztalat: pályakezdők jelentkezését is elfogadjuk.

Számítógépes ismeret: Irodai és internetes alkalmazások (MS Office) felhasználó szintű ismerete.

Kompetenciák: Megbízhatóság, önálló precíz munkavégzés, jó kommunikációs képesség, rendszerező készség, kreativitás, rugalmas, nyitott személyiség.

Egyéb elvárások: Tájékozódási képesség a magyar és a nemzetközi művészettörténeti irodalomban.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Szakirányú végzettségen belül kortárs művészet specializáció.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– Részletes szakmai önéletrajz

– Végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást, nyelvismeretet igazoló irat másolata.

– Motivációs levél, eddigi szakmai munkájának, szakmai eredményeinek részletes leírása.

– Jelentősebb művészeti/tudományos eredmények ismertetése/publikációs jegyzék.

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

– Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát és az abban lévő személyes adatait a pályázati eljárásban a vonatkozó jogszabályok szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik.

– Magyar állampolgárságot, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezést, illetve bevándorlást vagy letelepedést igazoló iratok.

– Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. év július 6.

Postai benyújtás esetén: 2018. július 6.-ai postabélyegző.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: A pályázat megküldése a Paksi Városi Múzeum címére (7030 Paks Deák Ferenc u. 2.). A borítékon kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését: művészettörténész.

Elektronikus úton dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna részére a muzeum.igazgato@paks.hu e-mail címen keresztül. A levél tárgyaként kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését: művészettörténész.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 6.

A Paksi Hírnökben való megjelenés időpontja: 2018. június 8.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. év augusztus 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltató kizárólag a Nemzeti Közigazgatási Intézet állásportálján, a www.kozigallas.gov.hu weboldalon és a saját weboldalán megjelent álláspályázat tartalmáért felel.