Paksi Múzeumi Füzetek

A Paksi Városi Múzeum időszakos helytörténeti, régészeti, néprajzi kiadványa

Tartalom:

Bencze Barnabás: A középkori kövek előkerülési körülményei a paksi Bezerédj Általános Iskola régi épületének bontása során

Beszédes József: Másodlagosan felhasznált római kori kőemlékek a kalocsai székesegyház Paksra került faragványai között

Buzás Gergely: Későgótikus kőfaragványok Paksról


kötetszerkesztő: Váradyné Péterfi Zsuzsanna

Tartalom:

K. Németh András: „Mostan helyét az eke hasítja és a szél folydogálja” Középkori templomok Paks környékén (Mutatvány egy készülő megyei összefoglalásról)

Várady Zoltán: Paks és környéke a 17-18. század fordulóján

Ónodi Gyöngyi – Schleicher Vera: A paksi Telkes Gazdaság iratai 1841-1950, Forrásismertetés


kötetszerkesztő: Váradyné Péterfi Zsuzsanna

Tartalom:

K. Németh András: „ … a régészetbe hébe-hóba belekontárkodom … ”, Szelle Zsigmond és a és a paksi „Szelle-muzeum”


kötetszerkesztő: Váradyné Péterfi Zsuzsanna

Tartalom:

K. Németh András: „S hamvait a hálás hon veszi hantja alá” ,1848/49-es honvédsírok Tolna megyében


Paksi Múzeumi Füzetek 7/1., Paks 2014-2015.

kötetszerkesztő: Váradyné Péterfi Zsuzsanna

Tartalom:

Kiss Magdolna: Alathaeus-Safrac népe Pannóniában

Nagy Balázs: Lussonium castrum (Paks-Dunakömlód, Tolna m.) éremanyaga az 1969 és 2011 között végzett régészeti feltárások tükrében, Appendix: Nagy Balázs – Bertók Gábor: Éremkatalógus

Wéber Adrienn: Adalékok a Tolna megyei éremgyűjtés reformkori történetéhez – Simonfalvy Antal paksi káplán küldeményei a pécsi püspöki könyvtár gyűjteményében

Fazekas Ferenc: Előtanulmányok Paks új történeti bibliográfiájához, I. Római kor

Fazekas Ferenc: Paul, Martina: Fibeln und Gürtelzubehör der späten römischen Kaiserzeit aus Augusta Vindelicum/Augsburg. Wiesbaden, Reichert 2013 (Könyvismertetés)