Múzeumpedagógus munkatársat keresünk!

A Paksi Városi Múzeum

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Múzeumpedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű, 2 év–ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település és a járás óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Szakterületével kapcsolatos pályázatok figyelése és elkészítése. Kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, tárlatvezetések. Az intézmény régészeti, történeti, néprajzi tárgyú kiállításainak múzeumpedagógiai hasznosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógia,
 • Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
 • Pályakezdő – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, Történelem szak,
 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 • ECDL bizonyítvány,
 • B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű pedagógiai érzék , szervezőkészség és kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna nyújt, a 0675830372 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Paksi Városi Múzeum címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus.
 • Elektronikus úton Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna részére a muzeum.igazgato@paks.hu E-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Hegedüs Zsuzsanna, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paksimetszet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 3.