Munkatársat keresünk

A Paksi Városi Múzeum

A közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Múzeumpedagógus/rendezvényszervező munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű – várhatóan 2 év – közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások, közművelődési programok szervezése és lebonyolítása. Kapcsolattartás a település és a járás óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Szakterületével kapcsolatos pályázatok figyelése és elkészítése. Kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, tárlatvezetések. Az intézmény régészeti, történeti, néprajzi tárgyú kiállításainak múzeumpedagógiai hasznosítása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, pedagógus végzettség

• Pályakezdő vagy – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

• büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem, történelem, magyar, földrajz, hon és népismeret, múzeumpedagógia végzettség.

• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

• Orosz nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás.

• Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

• ECDL

• B kategóriás jogosítvány

 

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű pedagógiai érzék , szervezőkészség és kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést és idegen-nyelv ismeretet igazoló bizonyítványok másolata. Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna nyújt, a 0675830372 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Paksi Városi Múzeum címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Múzeumpedagógus/rendezvényszervező.

• Elektronikus úton Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna részére a muzeum.igazgato@paks.hu e-mail címen keresztül.

• Személyesen: Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, Tolna megye, 7030 Paks, Deák Ferenc utca 2. (előzetes időpontegyeztetés szükséges).

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 12.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.varosimuzeum.hu – 2019. február 6.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.varosimuzeum.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 6.