Konferencia

2017. május 12-14 között múzeumunk ad otthont a XI. Fiatal Római Koros Kutatók Konferenciájának, melyet minden évben más helyszínen rendeznek meg. Idén a megújult Deák-házba várjuk az előadókat és a hallgatóságot.

A rendezvény nyitott, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Részletes program:

Péntek:

11.00-11.20 – megnyitó beszédek

Gazdaságtörténet
11.20-11.50 – GABLER DÉNES:
Importált kerámiák pannoniai készítményekre gyakorolt hatása és műhelyek
11.50-12.10 – SIDÓ KATALIN:
Kerámiagyártás a marosvécsi római katonai tábor vicus-ában. Helyi gyártmányok jellegzetességei és elterjedése

12.10-12.20 – kávészünet

12.20-12.40 – VASS LÓRÁNT:
Nyersanyag, gazdaság és hagyomány. Megjegyzések az agancs felhasználásához Aquincumban
12.40-13.00 – LÁNG ORSOLYA:
Új vevők a láthatáron: friss adatok az Aquincum polgárvárosi enyvfőzéshez és bőrkikészítéshez
13.00-13.20 – PÁSZTÓKAI-SZEÖKE JUDIT:
Helyi textilművesség, technológia és mobilitás Pannoniában

13.20-13.40 –
beszélgetés az előadásokról

13.40-14.40 –
hideg ebéd a múzeumban

14.40-15.00 – SEY NIKOLETTA:
Bronzöntő és csontfaragó műhely a brigetiói legiotábor és a canabae területén
15.00-15.20 – SCHWARCZ DÁVID:
“Emberek! Tudjátok, hogy ez a mesterség biztosítja jólétünket.” A fémművesek tevékenységei és szerepük a késő-antik / kora-bizánci Ephesosban
15.20-15.40 – GÁBOR OLIVÉR:
Katonai téglaégető kemence Dunaszekcső-Halenán

15.40-15.50 – kávészünet

15.50-16.10 – PÁNCZÉL SZILAMÉR:
Daciai üvegműves kemencék
16.10-16.30 – DÉVAI KATA:
A brigetiói üveggyártó műhely termékeinek kereskedelmi kapcsolatai- a szálrátét díszítéses kelyhek Pannoniában
16.30-17.00 – GRÜLL TIBOR:
Római gazdaság és kvantifikációs lehetőségek (munkacím) – kerekasztal beszélgetést és vitát indító előadás
17.00 -17.30 – vita

Szombat:

Az agyag. Gyártás és használat
9.00-9.20 – HAJDÚ BARBARA:
Terra sigillaták a szőny-vásártéri 2. számú pincéből
9.20-9.40 – KIS ZITA:
Kora római mázas kerámia Brigetióból
9.40-10.00 – SZABADVÁRI TAMÁS:
Egy ritka késő római kori agyagmécses Ecser (Pest megye) területéről

10.00-10.10. – kávészünet

10.10-10.30 – VÉNINGER PÉTER:
Mi mindenre következtethetünk a kerámiák színéből
10.30-10.50 – VÁMOS PÉTER:
Veteránok a Gázgyári fazekastelepen? Néhány észrevétel az aquincumi katonavárosi és gázgyári fazekastelepek kapcsolatához
10.50-11.10 – MATHÉDESZ LAJOS:
Római bélyeges téglák Pozsony Óvárosából
11.10-11.25 – vita
11.25-11.40 – kávészünet

A bronz
11.40-12.00 – SÁRÓ CSILLA:
A bibractei magyar ásatások fibulaanyaga
12.00-12.20 – BÓZSA ANIKÓ:
Intakt hengertok Ulcisia Castra temetőjéből
12.20-12.40 – BARTUS DÁVID:
Cirrus in vertice, avagy hogy kerül a fallosz a fejre

12.40-13.00 – ZSONDA MÁRK:
A szövet folytonosság megszakításának sebészeti eszközei a római császárkorban
13.20-13.35 – vita

13.35-14.40 – ebéd

Régészeti kutatások
14.40-15.00 – MATHÉDESZ LAJOS – JAROSLAVA SCHMIDTOVA:
Hipocaustumos ház feltárásának második etapja
15.00-15.20 – PÉTERVÁRY-SZANYI BRIGITTA:
Úttalan utakon
15.20-15:40 – SIMON BENCE-RUPNIK LÁSZLÓ:
Merre járhatott egykor az arany kacsa? Kérdések és eredmények a Brigetioba vezető római vízvezeték kapcsán

15.40-15.50 – kávészünet

15.50-16.10 – CZÖVEK ATTILA:
Újabb adatok a Ripa Pannonica Tolna megyei szakaszán
16.10-16.30 – GRÓH DÁNIEL:
A lepencei II. sz. őrtorony elméleti rekonstrukciója – másként
16.30-16.45 – vita

16.45-16.55 – kávészünet

Régészeti környezet
16.55-17-15 – KOCSIS ANITA:
Földradaros kutatás Tokod
késő-római erődjében
17.15-17.35 – SZABÓ MÁTÉ:
Turkálás a szemétben
17.35-17.55 – HUDÁK KRISZTINA:
A pannoniai limes, mint világörökségi helyszín? A bemutatás elvei, problémái. Feladatok és lehetőség

17.55-18.05 – kávészünet

18.05-18-25 – NAGY LEVENTE:
Terminológiai problémák a késő római időszak történetében és régészetében – három vitaindító esettanulmány
18.25-18.45 – PETŐ ZSUZSA-SCHILLING LÁSZLÓ-TARBAY GÁBOR-VIDA ISTVÁN:
Magyar Nemzeti Múzeum, Műszeres Lelőhely-felderítési Csoport
18.45-19.00 – vita

Vasárnap:

Epigráfia, Numizmatika, Vallástörténet
9.00-9.20 – BARTA ANDREA:
A sisciai átoktábla újabb vizsgálat alatt
9.20-9.40 – MOHÁCSI BORBÁLA:
Baltis Dea Pannoniában
9.40-10.00 – LASSÁNYI GÁBOR:
A varázstárgyak működéséről, avagy új eredmények két aquincumi bulla vizsgálata kapcsán
10.00-10.15 – vita

10.15-10.25 – kávészünet

10.25-10.45 – SZABÓ MELINDA:
A tribunus, aki nem katona
10.45-11.05 – FEHÉR BENCE:
A Bar Kochba-háború feliratos nyoma Pannoniában
11.05-11.25 – NOVOTNIK ÁDÁM:
„Memoria posterorum dignum est huiusmodi Antiquitatis monumentum” – a tatai piaristák elveszett alsógallai szarkofágjának ábrázolásai (RIU 696)

11.25-11.35 – kávészünet

11.35-11.55 – AGÓCS NÁNDOR:
“Primum oportet cognosci equites”
11.55-12.15 – VIDA ISTVÁN:
A markomann-szarmata háború az éremverésben
12.15-12.35 – vita

12.35-14.00 – ebéd

Temetkezés, Halotti Kultusz, Sírépítészet
14.00-14.20 – KISS PÉTER:
Feltárás Arrabona déli temetőjében – Győr, Újlak utca
14.20-14.40 – HERBÁLY RÓBERT:
Győr, Újlak utcai lósírok
14.40-15.00 – TÓTH ZSOLT:
Sopianae késő római temetői épületei – Észrevételek vitás kérdésekhez

15.00-15.10 – kávészünet

15.10-15.30 – BÓZSING ÉVA:
A temetkezési rítus és a hamvasztás körülményeinek vizsgálata a Corvin téri római temetőben
15.30-15.50 – MAGYAR ZSOLT:
Késő római sírépületek tipológiája

15.50-16.10 – vita
16.10-16.25 – záróbeszéd