Egy „CSEPP” a nevelésért” projekt-EFOP-3.3.2-16-2016-00365

Pályázat címe: Egy „CSEPP” a nevelésért
A pályázat időtartama: 2018. augusztus 1-től 2020. január 31-ig (3 félév)
Konzorciumvezető: Paksi Közművelődési Nonprofit Kft.
Konzorciumi partnerek: Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár, Paksi Városi Múzeum – Paksi Képtár
Projektbe bevont személyek száma: 1256 fő
Vissza nem térítendő támogatás összege: 29,81 millió forint.

0

0

Projektismertető

Sajtómegjelenés


A projekt kihelyezett támogatói táblája

0

0

Projektismertető

0

A projektben vállalt fejlesztés szorosan illeszkedik az EFOP 3. prioritási tengelyéhez, amely a tudástőke gyarapodását jelenti. A konzorcium megvalósítandó programjai támogatják a minőségi és hatékony oktatást, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítanak a kultúrához. Ennek eszközei: tartalom- és szolgáltatásfejlesztés, illetve infrastrukturális fejlesztés. A program célja, hogy támogassa az óvodás gyermekek és az általános és középiskolás tanulók oktatási intézményen kívüli kompetencia fejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását a helyi kulturális intézményekben. A program specialitása, hogy Paks három jelentős kulturális intézménye közös, komplex projektet nyújt a célcsoport számára. Ezt az együttműködést hivatott mutatni a projekt címében található „CSEPP” mozaikszó is, mely a kulturális intézmények kezdőbetűiből áll össze: Csengey Dénes Kulturális Központ, Paksi Képtár, Pákolitz István Városi Könyvtár. A fejlesztés szakmai tartalmának kidolgozásánál a helyi igényeket és sajátosságokat figyelembe véve a sokszínűségre, a már meglévő tevékenységek erősítésére, az új tevékenységek és formák bevezetésére, az egyéni és csoportos fejlesztésre, az intézményeink és az oktatási intézmények közötti kapcsolat erősítésére helyeztük a ha